Nieuwe bus voor de VOR

04032015 overdracht bus 01 (6) RODEN – Henk van Bergen, van Garage Van Bergen, overhandigde 4 maart 2015 de sleutels van de nieuwe VOR-bus aan de heer Jan de Reus, coördinator VOR van bus 01. De VOR heeft heeft hiermee zijn oudste bus  vervangen. De nieuwe bus voldoet nu weer aan de hoge eisen die wij aan onze vervoersmiddelen moeten stellen. Ook deze bus is voorzien van een speciale instap mogelijkheid: een trap met leuningen, speciaal voor ouderen en voor rolstoelgebruikers: een lift.

 Op de bus en op beide andere bussen zijn overigens nog een paar plaatsen beschikbaar voor reclame. Bedrijven die geïnteresseerd zijn kunnen contact opnemen: reclame@vorbus.nl  of 050-5011411.

 

Collectieve Gemeentelijke Vrijwilligersverzekering

RODEN – In aansluiting op de berichtgeving door de gemeente een beknopt overzicht van deze verzekering, waarvan de kosten door de gemeente worden betaald. Het gaat om een verzekering voor alle vrijwilligers die in de gemeente werkzaam zijn en namens enige organisatie ( bv. de VOR) werkzaamheden voor anderen en de samenleving verrichten; Ieder vrijwilliger valt automatisch onder de verzekering en hoeft niet apart aangemeld te worden; Het verzekeringsgebied is Nederland, met inbegrip van incidentele grensoverschrijdingen;

Het gaat om een Ongevallen- en persoonlijke eigendomsverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering; De Ongevallenverzekering biedt primaire dekking, terwijl bij de persoonlijke eigendomsverzekering en de aansprakelijkheidsverzekering secundaire dekking wordt geboden en dus de eigen verzekering eerst dekking zal moeten bieden; Meer uitgebreide informatie over de voorwaarden, omvang en hoogte van eventuele vergoedingen, alsmede de wijze van schademelding die door de betrokkene zelf  bij de gemeente moet worden verzorgd, zijn opgenomen in een folder, die ter inzage in het boekingskantoor ligt. (dus niet meenemen!)